MOBISPEC

Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's

Doel

In MOBISPEC wordt het potentieel onderzocht van enerzijds (draagbare) puntspectroscopie en anderzijds (draagbare) hyperspectrale camera's voor toepassingen in procesoptimalisatie,productoptimalisatie en flexibele kwaliteitsmeting op de werkvloer.  Mogelijke toepassingen zijn: 

  • Snel opmeten van de samenstelling van inkomend materiaal bij aankomst om zo de tijdsvertraging door bemonstering en labo-analyse weg te werken (vb. drogestofgehalte inkomende partij aardappelen, versheid groenten, controle authenticiteit …)
  • Opvolgen van de evolutie in samenstelling en microstructuur van de producten tijdens het productieproces (emulsies, suspensies, …)
  • Kwaliteitscontrole in termen van samenstelling en microstructuur

Aanpak

Het werkplan bestaat uit twee delen waarbij een eerste deel van het werk zich richt op het maximaal benutten van de mogelijkheden van draagbare puntspectrofotometers en een tweede zich richt op toepassingsmogelijkheden van draagbare hyperspectrale camera’s. Beide technologieën worden geëvalueerd aan de hand van een stappen plan:

  • applicatie scouting, waarbij het potentieel van de voorgestelde sensoren voor de verschillende producten van participerende bedrijven wordt nagegaan op basis van een theoretische evaluatie van de match tussen het product en de technologie en verkennende tests op een beperkt aantal stalen.
  • Uitgebreidere haalbaarheidsstudie voor geselecteerde beloftevolle producten om te komen tot een proof of concept
  • Uitwerking advies voor implementatie bij een succesvol resultaat 

Uitvoerders

MeBioS – KU Leuven

De Afdeling MeBioS (www.biw.kuleuven.be/biosyst/mebios ) behoort tot het departement Biosystemen van de KU Leuven. De onderzoeksfocus van deze afdeling richt zich specifiek naar het ontwerp, de optimalisatie en controle van biologische processen. Daarbij wordt een multischaal benadering gebruikt waarbij de specifieke biologische processen op een verschillende schaal bestudeerd kunnen worden.

Imec

Imec is het Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie, gevestigd te Leuven.  Door het ontwikkelen van imec’s eigen extreem compacte hyperspectrale sensoren, het bouwen van de systemen rond deze sensoren en het benchmarken van de nieuwe technologie tegenover bestaande commercieel verkrijgbare spectrale camera’s, werd een doorgedreven kennis opgebouwd ivm alle aspecten van spectrale beeldvorming.

Deelnemen

Het project gaat van start op 1 februari 2016 en loopt tot 31 januari 2020 (vier jaar). Deelnemen kan mits het betalen van een jaarlijkse projectbijdrage die afhankelijk is van de grootte van het bedrijf (aantal werknemers).